Stefano Boeri : เมืองแห่งผืนป่าแห่งแรกในจีน

Stefano Boeri จะกลายเป็น ‘Forest City’ แห่งแรกในจีน ตอนนี้มันกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในเมืองลิวโจว ซึ่งคาดว่าจะเป็นเมืองสีเขียวที่รองรับผู้คนได้ถึง 30,000 คน โดยมีสำนักงาน บ้าน โรงแรม โรงพยาบาลและโรงเรียนที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้และต้นไม้

มันจะใช้เวลาเพียงสามปีในการดำเนินการโดยมีกำหนดเปิดพื้นที่ในปี 2020 นอกเหนือจากการที่สามารถผลิตออกซิเจนประมาณ 900 ตันต่อปีแล้วโครงการนี้ยังมีเป้าหมายที่จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เกือบ 10,000 ตัน และสารมลพิษ 57 ตันต่อปี มีพื้นที่ 175 เฮกตาร์ ตามแนวแม่น้ำลิวโจว เมืองใหม่นี้จะเชื่อมต่อกับลิวโจว ด้วยรถไฟความเร็วสูง

จะมีต้นไม้กว่า 40,000 ต้นและไม้ล้มลุกกว่า 1 ล้านต้น จากกว่า 100 ชนิดที่แตกต่างกัน พวกเขาปลูกพืชบนอาคารเพื่อมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงคุณภาพอากาศ ลดอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยและสร้างธรรมชาติ โครงการนี้ยังจะช่วยสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับนกแมลงและสัตว์เล็ก ๆ แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้าจะรวบรวมพลังงานทดแทนในขณะที่พลังงานความร้อนใต้พิภพจะใช้เพื่อการพัฒนาสภาพอากาศ

project info:

architects: stefano boeri architetti milan/shanghai
location: liuzhou, china
partners: stefano boeri, yibo xu
project leader: pietro chiodi
team architects: julia gocalek, yinxin bao, shilong tan with giulia chiatante
cooperative design institute in china: shanghai tongyan architectural and planning design co. ltd.
client: liuzhou municipality urban planning bureau
type: forest city planning
area: 138.5 ha
images: stefano boeri architetti

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Dodo Writer

Dodo Writer

แบ่งปันผลงานศิลปะและการออกแบบที่น่าสนใจ จากศิลปินทั่วทุกมุมโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *