“P.U.P.A” สำรวจขั้นตอนการเจริญเติบโตของตัวอ่อนก่อนกลายเป็นผีเสื้อ

ศิลปิน 3D “Miki Nemcek” ในกรุงปรากได้สร้างวิดีโอสำรวจขั้นตอนการเจริญเติบโตของตัวอ่อนก่อนกลายเป็นผีเสื้อ ชื่อของโปรเจคการสำรวจระยะสั้นนี้มีชื่อว่า .P.U.P.A. ซึ่งหมายถึงแมลงที่อยู่กึ่งกลางของการเจริญเติบโตระหว่างตัวอ่อนและตัวเต็มวัย

วิดีโอสั้น ๆ นี้เป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักและต่อเนื่องซึ่งมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวของตัวอ่อนที่เชื่องช้าและบางเบา

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Dodo Writer

Dodo Writer

แบ่งปันผลงานศิลปะและการออกแบบที่น่าสนใจ จากศิลปินทั่วทุกมุมโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *