Home ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

เว็บไซต์และบริการของเราถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ใช้อื่น ๆ เป็นผลให้ข้อมูลบางส่วนที่เกิดขึ้นผ่านทางเว็บไซต์และบริการจะถูกใช้ร่วมกันแบบสาธารณะหรือกับบุคคลที่สาม ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์และบริการ บางส่วนของข้อมูลกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์และบริการจะเป็นสาธารณะโดยค่าเริ่มต้น ได้แก่ เนื้อหาที่คุณโพสต์หรือแชร์แบบสาธารณะบนเว็บไซต์หรือบริการเช่น การโพสต์รูปภาพ ความคิดเห็นหรือการส่งไฟล์ใด ๆ โดยคุณเองไปบนเว็บไซต์หรือบริการ ผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกอาจจะมีบางส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของพวกเขาถูกเก็บและบันทึก นอกจากนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ข้อมูลการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ ข้อมูลการทำปฏิสัมพันธ์บนฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ โดยผู้ใช้ที่ไม่ได้สมัครสมาชิก อาจจะมีการติดตามผ่านการใช้คุกกี้และอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ วึ่งเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บโดยเราและแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน ข้อย้ำเตือน : โปรดจำไว้ว่าการเลือกที่จะให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้คุณสมบัติสาธารณะบางอย่างของเว็บไซต์หรือบริการ จะมีผลให้ข้อมูลส่วนนั้นของคุณเป็นสาธารณะ ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกใช้หรือเปิดเผยให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยปราศจากการควบคุมของเราและปราศจากความรับรู้ของคุณ และเครื่องมือค้นหาดัชนีอาจค้นพบข้อมูลนั้น เราจึงขอแนะนำให้คุณตระหนักอย่างรอบครอบก่อนการนำส่งข้อมูลที่เป็นส่วนตัวหรือข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ อันอาจมีผลตามมาภายหลังต่อตัวคุณเอง การคุ้มครองสิทธิ์และความรับผิดชอบ
  1. เรามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล, อ่าน, เก็บรักษา และเปิดเผยข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือบริการในขณะเมื่อจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการทางกฎหมายหรือคำขอของศาล
  2. เรามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดกับผู้ใช้งาที่มีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานในฉบับนี้
  3. เรามีสิิทธิ์ในการตรวจสอบและป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยหรือปัญหาทางเทคนิค
  4. เราตอบรับการร้องขอการสนับสนุนผู้งานใช้หรือปกป้องสิทธิทรัพย์สินของเราหรือความปลอดภัยของผู้ใช้งานของเราและผู้เยี่ยมชม ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทบุคคลที่สาม สำหรับการป้องกันการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ การเก็บบันทึกสถิติผู้ใช้งาน
  5. หากสมาชิกผู้ใช้งานนำไฟล์ รูปภาพ ข้อความหรือบทความ ของบุคคลอื่นมาใช้ ต้องมีการขอนุญาติผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
  6. หากมีการดำเนินการทางกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ อันได้แก่ ไฟล์ รูปภาพ ข้อความหรือบทความ ถือเป็นสิทธิ์ในการต่อรองของสมาชิกผู้ใช้งานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทำการเผยแพร่ ไฟล์ รูปภาพ ข้อความหรือบทความนั้น ๆ กับผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไฟล์ รูปภาพ ข้อความหรือบทความเอง ทางเว็บไซต์และบริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำอันละเมิดลิขสิทธิ์ของสมาชิกผู้ใช้งาน